Vovinam กีฬาที่มีศาสตร์การป้องกันตัวจากประเทศเวียดนาม

Vovinam กีฬาที่มีศาสตร์การป้องกันตัวจากประเทศเวียดนาม

Vovinam(โววีนัม) เป็น กีฬานอกกระแส ที่น้อยคนนักจะรู้จัก ถือเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของชาวเวียดนามที่คล้ายคลึงกับมวยไทย เทควันโด ที่เป็นกีฬาประจำชาติอื่น ๆ เช่นกัน ซึ่งการแข่งขันจะเน้นไปที่ลีลาท่าทางการต่อสู้ในการโจมตีฝั่งตรงข้าม โดยใช้เทคนิคที่เป็นปัจจัยเข้ามามีส่วนในการแข่งขันมากมาย ซึ่งในปัจจุบันกีฬาชนิดนี้กำลังเป็นที่ถูกผลักดันในระดับนานาชาติของเอเชีย แม้จะเป็นการต่อสู้ที่มีมาอย่างยาวนานถึง 83 ปี แล้วก็ตาม แต่ Vovinam นั้นก็ยกระดับการแข่งขันระหว่างประเทศได้เพียงครั้งเดียวนั่นก็คือ SEA Games ในปี 2009 โดยที่เจ้าภาพนั้นจะเป็นชาติใดไม่ได้นอกจากเวียดนาม ซึ่งหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้มีการจัดแข่งขันอีกเลย อย่างไรก็ตามเวียดเนียมก็พยายามจะผลักดันกีฬาชนิดนี้ให้กับเยาวชนได้รู้จัก รวมถึงได้ผลักดันการแข่งขันในประเทศอีกด้วย

จุดเริ่มต้นของกีฬาประจำชาติเวียดนาม Vovinam

Vovinam เป็นกีฬาในรูปแบบการต่อสู้ที่ผสมผสานทักษะในหลาย ๆ ด้านมารวมกัน โดยก่อนหน้านั้นถูกริเริ่มครั้งแรกเมื่อปี 1938 ในประเทศเวียดนาม ซึ่งขณะนั้นตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณานิคมฝรั่งเศส การคิดค้นกีฬาชนิดนี้ขึ้นมาก็เพื่อปลูกฝังและฝึกฝนให้ผู้คนให้ชาติ ได้มีทักษะต่อสู้และป้องกันตัวให้ปลอดภัยนั่นเอง ซึ่งรูปแบบการโจมตีนั้นมีหลากหลายประเภทที่จำแนกออกไป นักกีฬาสามารถใช้ร่างกายได้เกือบทุกส่วนในการรุกและรับกับคู่แข่งเช่น ศอก ต่อย เตะ ทุ่ม และการปล้ำ เพื่อหยุดยั้งคู่ต่อสู้ โดยผสมผสานกับการใช้อาวุธอย่างคลาสสิคเช่น ดาบ ขวาน หรือด้ามพัด เป็นต้น ซึ่งอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้นั้นจะไม่เน้นให้ผู้เข้าแข่งขันเกิดอันตรายถึงชีวิต สำหรับ Vovinam Fight แบบดั้งเดิมนั้น จะเน้นโจมตีไปที่การรัดคอ หรือการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเป็นส่วนใหญ่ โดยที่อุปกรณ์การต่อสู้แบบเดิมจะเป็น ไม้พอง กระบี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำหลักจิตวิทยาขั้นสูงและหยิน-หยาง มาเป็นส่วนประกอบในการแข่งขันอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของกีฬา Vovinam

Vovinam ถือเป็นกีฬาแห่งจิตวิญญาณของชาวเวียดนาม ซึ่งพวกเขาจะเคร่งครัดเรื่องระเบียบวินัยและวัตถุประสงค์ในหลัก 10 ประการอย่างมาก โดยมีข้อบังคับ ดังนี้

1.ฝึกฝนสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มทักษะโววีนัม ในการรับใช้ชาติ

2.สัญญาว่าจะตั้งใจฝึกฝนด้วยความศรัทธาและฝึกสอน เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่

3.เคารพผู้อาวุโสและผู้ฝึกสอน มีน้ำใจต่อทุก ๆ คน

4.ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้เกียรติลูกศิษย์ที่ฝึกสอน

5.เคารพต่อสถานฝึกสอนและศิลปะการต่อสู้อื่น ๆ นำความรู้จากการต่อสู้ไปใช้เพื่อป้องกันตัวเอง

6.มีความคิดและจิตใจที่ดี

7.ใช้ชีวิตให้เรียบง่าย มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อจริยธรรม

8.มีความแข็งแกร่งในทุก ๆ ด้าน เพื่อความชนะความรุนแรง

9.ตัดสินใจอย่างรู้เป้าหมายที่ชาญฉลาด มุ่งมานะด้วยความเพียร

10.มั่นใจในศักยภาพของตนเอง และควบคุมจิตใจให้มั่นคง มีความสุภาพอยู่เสมอ

จะเห็นได้ว่า กีฬานอกกระแส ชนิดนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้หรือกีฬาธรรมดาทั่วไป แต่ยังสื่อถึงจิตใจของชาวเวียดนามที่แท้จริง ในการใช้หลักปรัชญาผสมผสานกับความเป็นชาตินิยมได้อย่างลงตัว

 

 

เว็บพนันบอล ดีที่สุด